Klachtenregeling

Heeft u een klacht of een onbeantwoorde vraag, geef dat dan bij ons aan. Mocht het voorkomen dat u vindt dat wij u onzorgvuldig of onjuist hebben geïnformeerd of hebben behandeld? Meld dit dan ook! 

Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij op een bepaalde manier heeft gehandeld. Samen zoeken we dan naar een oplossing voor u. Soms komt het echter voor dat het vertrouwen hierna nog niet genoeg is hersteld. U heeft dan de mogelijkheid om u te wenden tot een andere tandarts die een second opinion (tweede mening) kan geven. Komen we er samen niet uit, dan kunt u advies inwinnen op www.ant-online.nl. Bent u hier niet verder mee geholpen, dan kunt u gebruik maken van de ANT- klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. 

De KNMT biedt een folder over klachtenregeling aan: klik hier