Onze Praktijk

In Oegstgeest geldt voor parkeren de blauwe zone. Gelukkig ligt het parkeerterrein van AH op nog geen 100 meter loopafstand.


Harry & Désirée Betcke

pexels-karolina-grabowska-5240461
lesly-juarez-1AhGNGKuhR0-unsplash
pexels-karolina-grabowska-5240714

BIG-register
Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren. Iedereen kan het register raadplegen. Het BIG-register verzorgt ook de erkenning van buitenlandse diploma’s. Apotheker, arts, bachelor medisch hulpverlener, fysiotherapeut, geregistreerd-mondhygiënist, gezondheidszorgpsycholoog, klinisch technoloog, orthopedagoog-generalist, physician assistant, psychotherapeut, tandarts, verpleegkundige en verloskundige zijn deze beschermde beroepstitels. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van de zorgverleners die werken in deze beroepen. Er staan in totaal meer dan 350.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register.

Kwaliteitsregister Tandartsen
Tandarts Harry Betcke is samen met 32 Leidse collega’s geregistreerd als “tandarts algemeen practicus”. Stichting Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) is een onafhankelijk en openbaar register. Het doel van de stichting is het transparant maken en bevorderen van de kwaliteitszorg in Nederland en op de Nederlandse Antillen. Dit doen we door middel van het op vrijwillige basis registreren van tandartsen. Meer dan de helft van alle tandartsen in Nederland heeft een KRT-registratie.

Er zijn meer dan 8.000 tandartsen in Nederland. De overheid controleert of een tandarts een diploma heeft en bevoegd is. Tandartsen algemeen practici worden door de overheid niet verplicht tot het volgen van bij- en nascholing voor het behoud van hun bevoegdheid. Op www.bigregister.nl vindt u een overzicht van alle bevoegde tandartsen in Nederland. Een registratie in het Kwaliteitsregister Tandartsen is vrijwillig. Het kan dus zijn dan uw tandarts niet in het KRT-register staat. Tandartsen die wel in het KRT-register staan laten zo zien dat zij hun bekwaamheid op peil houden. Het uitgangspunt van het Kwaliteitsregister Tandartsen is namelijk dat “lifelong learning” bijdraagt aan kwaliteit van de tandheelkundige zorgverlening. Het KRT registreert alle deskundigheidsbevorderende activiteiten van tandartsen, die daarmee aantoonbaar hun kennis en deskundigheid op peil houden. De werkwijze van het KRT is beschreven in het document “registratiesysteem voorlichting”.

Tandartsen met een KRT-registratie zijn bevoegd én bekwaam. Zij voldoen aan een aantal registratienormen. Kort samengevat luiden deze:

  • De tandarts is gediplomeerd en heeft een geldige BIG-registratie.
  • De tandarts volgt bij- en nascholing om zijn vak bij te houden.
  • De tandarts werkt volgens praktijkrichtlijnen.
  • De tandarts stelt zich open en toetsbaar op voor collega’s en patiënten.
  • De tandarts spreekt Nederlands.

Contact

Adres
Terweeweg 54,
2341 CS, Oegstgeest

Contact
Telefoon: 071 – 5190624
Email: info@kies-precies.nl
Website: www.kies-precies.nl

Openingstijden
maandag t/m donderdag 
09.00 – 12.30 en 13.30 – 17.00

BIG-registratie: 6901995220

Download onze app
Slechts twee eenvoudige handelingen zijn er nodig voor
het laden van onze app op uw smartphone
(als u naar de voor u geldende AppStore bent gegaan)