Kunst in de praktijk

Katerina Belkina - Luc Boyer - Adrian Stahlecker

Katerina Belkina

belkina-zomer
belkina-winter

Zomer en Winter, twee cirkelvormige 'foto-schilderijen' uit de vierdelige serie De vier Jaargetijden

Evenals veel kunstenaars heeft Katerina Belkina belangstelling voor het thema Jaargetijden. In de kunst was het uitbeelden van de seizoenen immers de typische artistieke concretisering van ideeën en beschouwingen over de ordening van de wereld, over de eeuwigheid en het menselijk leven, over de onverbiddelijke stroom van de tijd en de jaarlijkse vernieuwing ervan, de kringloop. Op grond daarvan had de interpretatie van het thema altijd een gelaagdheid, waarin filosofische, wetenschappelijke en puur kunstzinnige aspecten zich verenigden.

Belkina’s vier jaargetijden kregen gestalte als symbolen van menselijke behoeften, verbonden aan onze natuurlijke instincten. Lente en Herfst vormen een contrasterend paar die onze twee vitale basisactiviteiten voorstellen: geven en nemen, gesymboliseerd door de voedende moeder en de jager. Het andere paar – Zomer en Winter staat voor spel en meditatie (jeugd en wijsheid), gesymboliseerd door het kind en de goudvink. De eerste drie behoeften zijn nauw verbonden met de instincten van alle leven en alleen de vierde is eigen aan de mens.

Alle vier “jaargetijden” beleven wij in verschillende perioden van ons leven. Op een zeker moment treedt één van deze behoeften op de voorgrond en komen de andere er achteraan. Er is geen tijdgebonden relatie met de kalender of een strikte volgorde. Het gaat alleen om de symboliek die de Jaargetijden met zich meebrengen.

De Lente symboliseert het begin en de kiem. Wanneer wij overlopen van energie en worden gedreven door de wens om een deel van onszelf, onze levensbronnen, onze energie of onze tijd weg te geven. In het voorjaar zijn we vol energie, wij openen ons hart, zijn inschikkelijk. Want de natuur vernieuwt rijkelijk dat wat verloren ging. De Lente geeft, zoals een voedende moeder. Een tijd van geven.

De Zomer is de periode van vruchten voortbrengen en genieten. Fysieke en geestelijke warmte. ’s Zomers genieten wij als kinderen, wij ontspannen ons en zoeken de eenheid met de natuur. De natuur is aan het werk, de mens rust uit. De zomer draagt vruchten, geeft nageslacht. Vroeger was het een tijd van arbeid, maar nu van ontspanning. Van het Latijnse “laetus”, “mooi”. Een mooi kind. Tijd om te spelen.

In de herfst gaat de mens weer aan het werk, wil incasseren. Van oudsher is het de tijd van voorbereiding op de winter. Verstoring van het gewone doen en laten, wisseling van prioriteiten en waarden. Oogsttijd en jachtseizoen. De Herfst verzamelt: warmte, kleur, alles wat Lente en Zomer gegeven hebben. In vroeger tijden was de herfst de juiste tijd voor de jacht, en voor wintervoorraden. Tijd om te nemen.

De Winter is de specifieke tijd van overgang naar de stilte en het sparen van krachten. We plannen een nieuw leven, we overdenken het verleden. De natuur rust uit, de mens beraadt zich. Heel vaak is het een crisistijd, een tijd van beproevingen. De Winter is zwijgzaam. De hele natuur dwingt ons tot beschouwing en bespiegeling. Zelfs de vogels zwijgen voor zover ze niet zijn vertrokken. Tijd om te zwijgen. In allerlei verschillende culturen legt men verband tussen vogels en wijsheid, intellect en een vlugge geest. De goudvink is in veel tradities met het goddelijke verbonden. Zo wordt in Japan de goudvink beschouwd als de vogel van Boeddha. In de christelijke wereld bestaat de legende dat de goudvink met zijn snavel probeerde de doornen uit Christus’ doornenkroon te pikken en dat een druppel van het heilig bloed op zijn borst viel. Sindsdien is de borst van de goudvink rood. Mijn associatie met de goudvink is dat die wonderbaarlijke vogel, rood als de winterzon, naar ons komt gevlogen als het ware als een goed teken dat spoedig het leven komt, de zon!.

Katerina Belkina, maart 2018, Berlijn
(vertaling: Anne Pries, Leiden)

Luc Boyer

Voorlopige informatie over Luc Boyer, van wie een twintigtal “kijkkastjes’ in onze praktijk aanwezig zijn: klik hier

Adrian Stahlecker

Voorlopige informatie over Adrian Stahlecker, een oom van Désiree Betcke. Hij schildert tegenwoordig vooral (bloem)stillevens en figuurstukken, maar in het verleden ook portetten. Voorts heeft hij een 21 boeken geschreven over de filmgeschiedenis van het Interbellum en over Spanje, waar hij enige jaren heeft gewoond: Klik hier